Η προπαγάνδα στην υπηρεσία του πολέμου: πουλώντας τον πόλεμο του Ιράκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η προπαγάνδα στην υπηρεσία του πολέμου: πουλώντας τον πόλεμο του Ιράκ

Παπαδόπουλος, Νικόλαος

Στην εργασία που ακολουθεί αναλύονται οι έννοιες των δημοσίων σχέσεων και της προπαγάνδας. Γίνονται αναφορές στα είδη τους, στα χαρακτηριστικά τους, στον ρόλο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές ή όχι, καθώς και στα μέσα και τις τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούν. Οι δημόσιες σχέσεις και η προπαγάνδα μοιάζουν τόσο πολύ και διαφέρουν εξίσου. Μελετώντας την παρούσα εργασία ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να κάνει έναν διαχωρισμό των δύο αυτών εννοιών και έπειτα, μέσα από τα διάφορα παραδείγματα που παρατίθενται (στην περίπτωσή μας για τον πόλεμο του Ιράκ), να συγκρίνει τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Στην συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο Ιρακινοί και Αμερικάνοι θέλησαν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη χρησιμοποιώντας διάφορα προπαγανδιστικά μέσα και τεχνικές προπαγάνδας. Τελικά η προπαγάνδα «τέθηκε» στην υπηρεσία του πολέμου και ο πόλεμος στο Ιράκ έγινε πραγματικότητα. Κατά την διάρκεια της μάχης η προπαγάνδα λειτούργησε εξίσου καλά και από τα δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Είδαμε τα μεν δυτικά μέσα ενημέρωσης να μας δείχνουν εικόνες νίκης των Αμερικανών και ταπείνωσης του εχθρού τα δε Αραβικά να μας προβάλουν εικόνες ντροπής, με χιλιάδες νεκρούς (περισσότερους άμαχους) και βασανιστήρια ανθρώπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Πόλεμοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.