Το δίλλημα μεταξύ διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών σε περίοδο οικονομικής κρίσης: περίπτωση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το δίλλημα μεταξύ διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών σε περίοδο οικονομικής κρίσης: περίπτωση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων

Μαμάτσιου, Αικατερίνη

Η παρούσα εργασία παρέχει μια ανάλυση για την κατανομή του προϋπολογισμού από την διαφήμιση στην προώθηση των πωλήσεων για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. Σκοπός της είναι να δείξει αν υπάρχει μετατόπιση των εξόδων διαφήμισης στα έξοδα προώθησης από το έτος 2008 μέχρι το έτος 2010. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στα έξοδα διαφήμισης υπάρχει μια σημαντική μείωση, κυρίως λόγω του κόστους της διαφήμισης, όπως μείωση παρατηρήθηκε και στα προωθητικά έξοδα αλλά δεν υπάρχει μια σαφής τάση σε σχέση με την μετατόπιση των διαφημιστικών εξόδων στα έξοδα προώθησης διότι η κάθε εταιρεία δείχνει τη δική της προτίμηση ως προς την κατανομή του προϋπολογισμού της.

Thesis
NonPeerReviewed

Προώθηση πωλήσεων
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.