Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα στο marketing

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα στο marketing

Συμεωνίδου, Βάϊα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να ασχοληθεί με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών συναρτήσει του μάνατζμεντ. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.P.S: Global Positioning System), αφορούν ένα δίκτυο από δορυφόρους που συνεχώς μεταδίδει κωδικοποιημένες πληροφο ρίες, οι οποίες καθιστούν δυνατή την εύρεση της θέσης πάνω στη γη, μετρώντας την απόσταση από τους δορυφόρους. Στο μάρκετινγκ η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καθιστά την επιχείρηση ευέλικτη, ταχύτερη στη λήψη αποφάσεων και περισσότερο ανταγ ωνιστική, εφόσον της παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των βασικών πληροφοριών του περιβάλλοντός της και χαρτογραφικής παρουσίασης των συσχετισμών της αγοράς. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών βοηθούν πολύ στην ανάπτυξη της εταιρίας και μπορούν να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο εάν καλυφθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και αν χρησιμοποιηθούν σωστά τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.