Στρατηγική και σχεδιασμός αθηναϊκής ζυθοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Στρατηγική και σχεδιασμός αθηναϊκής ζυθοποιίας

Σκευά, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τη στρατηγική και το σχεδίασμό της εταιρίας << Αθηναϊκή Ζυθοποιία>>. Αρχικά θα αναπτυχθεί η στρατηγική της εταιρίας και θα αναλυθεί τόσο το μικρο-περιβάλλον όσο και το μακρό-περιβάλλον της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα μελετηθούν ορισμένες στρατηγικές ανάπτυξης, που μπορεί να ακολουθήσει η εταιρία. Ακολουθεί η ανάλυση της ταυτότητας της εταιρείας, με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία και αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τη στρατηγική και το σχεδίασμά της εταιρίας Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Αρχικά θα αναπτυχθεί η στρατηγική της εταιρίας και θα αναλυθεί τόσο το μικρο-περιβάλλον όσο και το μακρό-περιβάλλον της επιχείρησης. Στη συνέχεια θα μελετηθούν ορισμένες στρατηγικές ανάπτυξης, που μπορεί να ακολουθήσει η εταιρία. Ακολουθεί η ανάλυση της ταυτότητας της εταιρείας, με την οποία ασχολείται η παρούσα εργασία και αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται. Τέλος αναλύονται οι στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρία, για την κουλτούρα, την δομή της και τον τρόπο τιμολόγησης της και γίνεται η τελική της αξιολόγηση. Ολοκληρώνοντας την εργασία συμπεραίνουμε, ότι μια εταιρία για να αναπτύξει ένα νέο προϊόν στην υπάρχουσα αλλά και σε νέες αγορές θα πρέπει να δώσει μια νέα οπτική στους πελάτες της σε σχέση με τα πλεονεκτήματα της αγοράς. Τέλος αναλύονται οι στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρία, για την κουλτούρα, την δομή της και τον τρόπο τιμολόγησης της και γίνεται η τελική της αξιολόγηση. Ολοκληρώνοντας την εργασία συμπεραίνουμε, ότι μια εταιρία για να αναπτύξει ένα νέο προϊόν στην υπάρχουσα αλλά και σε νέες αγορές θα πρέπει να δώσει μια νέα οπτική στους πελάτες της σε σχέση με τα πλεονεκτήματα της αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.