Εφαρμογή συστήματος HACCP κατά την παραγωγή οίνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Εφαρμογή συστήματος HACCP κατά την παραγωγή οίνου

Τσολάκου, Μαρίνα

H ασφάλεια των τροφίμων έχει άμεση σχέση με την υγεία του ανθρώπου άρα είναι ένα θέμα σοβαρό. Η ύπαρξη οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ουσίας που μπορεί να οφείλεται σε χημικούς, φυσικούς ή/ και μικροβιολογικούς κινδύνους, είναι δυνατόν να καταστήσει το τρόφιμο αυτό επικίνδυνο για κατανάλωση. Γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητο να αναγνωριστούν όλοι αυτοί οι πιθανοί κίνδυνοι και να ελαττωθούν ή να εξαλειφθούν από την παραγωγική διαδικασία. Η ασφάλεια των τροφίμων εκτός από τους καταναλωτές έχει τεράστια σημασία κα για τους παραγωγούς. Το να μην καταφέρνει ο παραγωγός να εξασφαλίσει την ασφάλεια του προϊόντος του, μπορεί να σημαίνει τεράστιες αρνητικές οικονομικές συνέπειες που επηρεάζουν τις πωλήσεις της επιχείρησης αλλά μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε νομικές κυρώσεις από το κράτος. Για να αποφευχθούν όλα αυτά, τόσο ο παραγωγός όσο και ο καταναλωτής προσβλέπουν σε ένα σύστημα που θα εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις σε όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.