Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, συστήματα ανάπτυξης, προσέλκυσης εκπαίδευσης και ηγεσία: η περίπτωση της εταιρείας 3Ε

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, συστήματα ανάπτυξης, προσέλκυσης εκπαίδευσης και ηγεσία: η περίπτωση της εταιρείας 3Ε

Γεωργαλή, Βασιλική
Βέλλιος, Νικόλαος

Η παρακάτω μελέτη αναλύει την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Αποτελείται από δυο κεφάλαια, στo πρώτο αναπτύσσεται το περιεχόμενο της έννοιας της διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Παρουσιάζονται τα συστήματα ανάπτυξης, τα συστήματα προσέλκυσης, τα συστήματα εκπαίδευσης και οι μορφές ηγεσίας που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την στελέχωση τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται αναλυτικά η δομή της εταιρείας 3 Ε. αναφέρονται οι αρμοδιότητες των στελεχών , το οργανόγραμμα της επιχείρησης, τα τμήματα της επιχείρησης κ την αναφορά των αρμοδιοτήτων τους, στη συνεχεία παρουσιάζεται ο τρόπος προσέλκυσης των μελλοντικών υπάλληλων, ο τρόπος εκπαίδευσης τους όντος της επιχείρησης τα εκπαιδευτικά προγράμματα κ τέλος τα συστήματα της ηγεσίας της εταιρείας 3 Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.