Διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς λιπασμάτων και οι εισαγωγές, αφίξεις στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς λιπασμάτων και οι εισαγωγές, αφίξεις στην ελληνική αγορά

Χάσταλη, Χριστίνα Α.

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια καταγραφής όλων των διαθέσιμων στοιχείων, με την μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια και αξιοπιστία. Η δομή της μελέτης έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία των λιπασμάτων στις μέρες μας καθώς επίσης και η επιμέρους κατηγορίες λιπασμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διεθνείς εξελίξεις στις αγορές των προϊόντων του κλάδου των λιπασμάτων. Παρουσιάζονται οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως και η ανάλυση συνεχίζεται με την παράθεση της ποσοστιαίας κατανομής της παραγωγής των βασικών προϊόντων του κλάδου παγκοσμίως. Το θεσμικό πλαίσιο και ο ανταγωνισμός του κλάδου παρουσιάζεται στο ίδιο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας για τον κλάδο των λιπασμάτων. Παρουσιάζονται τα συνολικά μεγέθη των εξαγωγών και εισαγωγών του κλάδου, όπως αυτά εξετάζονται μέσα από το διαχωρισμό των εμπορικών ροών. Η ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου κατά χώρα (προορισμού και προέλευσης) και προϊόν εξετάζεται σε επόμενο τμήμα του κεφαλαίου, ενώ παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικότερα εξαγωγικά και εισαγωγικά προϊόντα του κλάδου. Τέλος, στον επίλογο συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης καθώς και οι προοπτικές του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιπάσματα
Εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.