Διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς λιπασμάτων και οι εισαγωγές, αφίξεις στην ελληνική αγορά

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διάρθρωση της διεθνούς εμπορευματικής αγοράς λιπασμάτων και οι εισαγωγές, αφίξεις στην ελληνική αγορά

Χάσταλη, Χριστίνα Α.

Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια καταγραφής όλων των διαθέσιμων στοιχείων, με την μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια και αξιοπιστία. Η δομή της μελέτης έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία των λιπασμάτων στις μέρες μας καθώς επίσης και η επιμέρους κατηγορίες λιπασμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διεθνείς εξελίξεις στις αγορές των προϊόντων του κλάδου των λιπασμάτων. Παρουσιάζονται οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως και η ανάλυση συνεχίζεται με την παράθεση της ποσοστιαίας κατανομής της παραγωγής των βασικών προϊόντων του κλάδου παγκοσμίως. Το θεσμικό πλαίσιο και ο ανταγωνισμός του κλάδου παρουσιάζεται στο ίδιο κεφάλαιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας για τον κλάδο των λιπασμάτων. Παρουσιάζονται τα συνολικά μεγέθη των εξαγωγών και εισαγωγών του κλάδου, όπως αυτά εξετάζονται μέσα από το διαχωρισμό των εμπορικών ροών. Η ανάλυση του εμπορικού ισοζυγίου κατά χώρα (προορισμού και προέλευσης) και προϊόν εξετάζεται σε επόμενο τμήμα του κεφαλαίου, ενώ παράλληλα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα σημαντικότερα εξαγωγικά και εισαγωγικά προϊόντα του κλάδου. Τέλος, στον επίλογο συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης καθώς και οι προοπτικές του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιπάσματα
Εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)