Ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας

Βαρή, Βασιλική

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια προσέγγιση στις ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας και στις παραμέτρους που τις καθιστούν ελαττωματικές. Προκειμένου να εξετασθούν οι παράμετροι αυτές γίνεται μια ανάλυση των συμβάσεων γενικότερα και ειδικότερα των συμβάσεων εργασίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι βασικές αρχές που διέπουν τις εκάστοτε ατομικές συμβάσεις εργασίας (Α.Σ.Ε.) Η εργασία αποτελείται από την εισαγωγή και τρία κεφάλαια στα οποία περιέχονται όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω: ■Στην εισαγωγή γίνεται μια τοποθέτηση στο εργασιακό περιβάλλον και τους κανόνες που το καθορίζουν. ■ Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, στη σύναψη των συμβάσεων εργασίας και στους όρους και τις προϋποθέσεις που τις διέπουν. ■ Στο δεύτερο κεφάλαιο η εργασία εστιάζεται στις ελαττωματικές συμβάσεις εργασίας και στις παραμέτρους που τις καθιστούν ελαττωματικές. ■ Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, που αποτελεί τον Επίλογο, γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που αποκομίστηκαν από τη μελέτη του θέματος των ελαττωματικών συμβάσεων εργασίας. ■ Τέλος, υπάρχει και το Παράρτημα στο οποίο παρατίθενται όλα τα άρθρα του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται μέσα στο κείμενο της εργασίας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορέσει να ανατρέξει σ’ αυτό και να κατατοπιστεί για το πλήρες κείμενο του άρθρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.