Νιώθω πρώτα Έλληνας ή πρώτα Ευρωπαίος; Η σημασία, αναγκαιότητα και διάδοση της ιδέας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Νιώθω πρώτα Έλληνας ή πρώτα Ευρωπαίος; Η σημασία, αναγκαιότητα και διάδοση της ιδέας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας στην Ελλάδα

Μιχαηλίδης, Φώτιος
Θεοδωρίδου, Νικολέτα,

Στο πρώτο κεφάλαιο, της παρούσας εργασίας, γίνεται μία αναφορά στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. Ακολουθεί ο ορισμός της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, της οποίας η διάδοση αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την σημασία της, μέσω των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Κατόπιν, γίνεται μια αναφορά στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή και στον ρόλο του, καταλήγοντας στην ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, το οποίο καταφέρνει μέσω κάποιων τομέων, που αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. Στο δεύτερο έως έκτο κεφάλαιο, περιγράφονται οι τρόποι διάδοσης της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Αναλύονται τα μέσα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των τομέων της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της οικονομίας, της εθνικής άμυνας και της επιστημονικής έρευνας. Πώς αυτά τα μέσα βοηθούν στη διάδοση της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, πόσο αποδεκτά γίνονται από τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποια σημεία υστερούν. Στον επίλογο απαντάται το ερώτημα εάν ο πολίτης νιώθει πρώτα Έλληνας ή Ευρωπαίος. Για να γίνει κατανοητό, θεωρείται απαραίτητο να γίνει μια αναφορά στις έννοιες “Iθαγένεια “ και “εθνικότητα “, καθώς πρόκειται για δύο όρους που συχνά νοούνται λάθος. Έπειτα από αυτή την αναφορά, παρατίθενται οι λόγοι που κάνουν κάποιον να νιώθει Έλληνες ή πρώτα Ευρωπαίους.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετανάστες και μετανάστευση
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.