Διεθνές εμπόριο και αναπτυσσόμενες χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Διεθνές εμπόριο και αναπτυσσόμενες χώρες

Γείτονα, Λαόυρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στο Διεθνές εμπόριο και τις Αναπτυσσόμενες χώρες. Αναλυτικότερα αναφέρεται στο εμπόριο και τις διακρίσεις του (εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου),στο Διεθνές εμπόριο και στην επίλυση προβλημάτων από συναλλαγές διαφορετικών χωρών.Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτά τα βασικά σημεία θα να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή για το Διεθνές εμπόριο, που ξεκίνησε από τις πρωτόγονες κοινωνίες που περιγράφει ο G.Pirou, συνέχισε τη θεωρία αυτή ο Adam Smith .οRicardo, οι νεοκλασικοί, ο Kindle Berge, και μέσα από όλες αυτές τις εξελίξεις φτάνουμε σήμερα όπου οι καθηγητές Romer και Lucas δίνουν αναλυτικά τη θετική συσχέτιση μεταξύ Διεθνούς εμπορίου και μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Οι παράγοντες για την ανάπτυξη του Διεθνούς εμπορίου είναι η παγκόσμια ειρήνη ,η αύξηση του πληθυσμού της γης ,η πολιτική εξέλιξη και ανάπτυξη , η βελτίωση των μεταφορών , η εφαρμογή διεθνούς marketing κ.α. που ευνοούν το εμπόριο και οι δυσμενείς παράγοντες όπως η παγκόσμια οικονομική ύφεση, το υψηλό κόστος μεταφοράς, η ύπαρξη μη μετατρέψιμων νομισμάτων,κ.α . Ακόμη αναλύουμε τους εμπορικούς όρους ανταλλαγής, τους εισοδηματικούς όρους εμπορίου και Διεθνείς οργανισμούς που υποβοήθησαν το Διεθνές εμπόριο (π.χ. B.I.S, I.F.A.D, GATT, Δ.Ν.Τ., κ.α.)

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς οργανισμοί
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Παγκόσμια οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.