Η εφαρμογή του προτύπου ISO 22000 στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η εφαρμογή του προτύπου ISO 22000 στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων

Λίγδα, Μαρία
Μπότου, Χριστίνα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ποιότητα και τα συστήματα διαχείρισης αυτής και συγκεκριμένα το ISO 22000 προσπαθώντας να διερευνήσει την προοπτική που δίνει η εφαρμογή του στις γαλακτοβιομηχανίες επιχειρήσεις. Το πρώτο κεφάλαιο επιχειρεί μια ανάλυση του γαλακτοκομικού κλάδου. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα κατατάσσονται στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των βασικότερων ειδών διατροφής κάτι που δημιουργεί ανελαστικότητα στη ζήτηση τους. Η διόρθωση της εγχώριας αγοράς περιλαμβάνει ορισμένου μεγάλου μεγέθους βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της αγοράς. Κεφάλαιο δεύτερο: Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την έννοια της διοίκησης ποιότητας, τα συστήματα διασφάλισης αυτής και το ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας μέσα στην σύγχρονη επιχείρηση. Κεφάλαιο Τρίτο: Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία εννοιολογική προσέγγιση του προτύπου ISO 22000. Το πρότυπο αποτελεί σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων. Επίσης, γίνεται αναφορά σε θέματα ανάπτυξης του συγκεκριμένου προτύπου καθώς επίσης και των χαρακτηριστικών του. Κεφάλαιο Τέταρτο: Το αντικείμενο του τετάρτου κεφαλαίου είναι η περιπτωσιακή μελέτη εφαρμογής του προτύπου ISO 22000 στην γαλακτοβιομηχανία Εταιρία Χ. Κεφάλαιο Πέμπτο: Στο τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής εργασίας συνοψίζονται τα βασικότερα συμπεράσματα της παρακάτω μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

ISO standards
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.