Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων σε περιόδους κρίσεων και η σχέση τους με τα ΜΜΕ: παραδείγματα των Ο/Γ "ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ" και "Estonia"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων σε περιόδους κρίσεων και η σχέση τους με τα ΜΜΕ: παραδείγματα των Ο/Γ "ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ" και "Estonia"

Καραμπάση, Ευθυμία

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται ορισμοί που κατά καιρούς έχουν δοθεί για τις κρίσεις, με παράλληλη αναφορά στους διάφορους τύπους κρίσης που είναι δυνατόν να εμφανιστούν σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τον κύκλο ζωής που ακολουθούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων, η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση μιας κρίσης. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την επικοινωνία σε περίοδο κρίσεων. Συγκεκριμένα διερευνώνται τα επικοινωνιακά εργαλεία και τα επικοινωνιακά οφέλη και παρουσιάζονται ορισμένα σημεία που βοηθούν στη διαδικασία της επικοινωνίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μελετάται η στάση και ο ρόλος των ΜΜΕ σε περιπτώσεις κρίσεων καθώς επίσης και ο τρόπος διαχείρισής τους.Στη συνέχεια αναλύονται δυο περιπτώσεις επιχειρησιακών κρίσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το ιστορικό εκδήλωσης της κρίσης, η επικοινωνιακή πολιτική και η στρατηγική που ακολουθήθηκε από την εταιρεία όπως και τα αποτελέσματα αυτής. Τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και προτείνονται περιληπτικά συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις σχετικά με τη διαχείριση των ΜΜΕ, που αν υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη της κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Ναυάγια - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.