Η χορηγία ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων: έρευνα, προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιοποίηση προγράμματος για το 2005 μιας εταιρείας αναψυκτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η χορηγία ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων: έρευνα, προγραμματισμός, υλοποίηση, αξιοποίηση προγράμματος για το 2005 μιας εταιρείας αναψυκτικών

Γκουντρουμπής, Ηλίας

Η συγκεκριμένη πτυχιακή μελέτη πραγματεύεται τον θεσμό της χορηγία δίνοντας βαρύτητα, στις ακόλουθες ενότητες:1) ανάπτυξη ειδών χορηγίας ,2) ανάλυση κινήτρων εταιρειών για να προβούν σε χορηγικές ενέργειες 3) χορηγικά εταιρικά οφέλη,4) προβλήματα μη ανάπτυξης χορηγίας 5) το νομοσχέδιο το οποίο καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της χορηγίας στην Ελλάδα. Η πτυχιακή αναλύει τον όρο δημόσιες σχέσεις, ο οποίος τέμνεται με τις εταιρικές χορηγικές κινήσεις. Αναπτύσσονται ενότητες σχετικές με την έννοια των δημοσίων σχέσεων, τα επικοινωνιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται, το ρόλο των δημοσίων σχέσεων στην αγορά αλλά και την αξιοποιήσει τους από τις εταιρίες. Η εργασία εστιάζει στην περιπτωσιολογική μελέτη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που επιδείχνει η coca-cola δίνοντας μια εικόνα της λειτουργίας της χορηγίας στη συγκεκριμένη εταιρία, με ποιους τρόπους μετουσιώνεται, αναπτύσσεται, λειτουργεί και γενικότερα πως αξιοποιείται από τη συγκεκριμένη πολυεθνική εταιρία.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Χορηγία, Επιχειρηματική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.