Η διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος και η σημασία τους για την διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος και η σημασία τους για την διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Πρωτοψάλτη, Μαρία-Αμαρυλλίς

Μέσα από τη πτυχιακή μου εργασία με θέμα την διαδικασία δημιουργίας ενός προϊόντος και η σημασία τους για την διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, γίνεται μια παρουσίαση όλων των παραμέτρων σε σχέση με την καινοτομία των προϊόντων για διεθνής αγορές. Συγκεκριμένα στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής των προϊόντων, οι τύποι των νέων προϊόντων, η διαδικασία δημιουργίας και οι μέθοδοι βαθμολόγησης ιδεών για τα νέα προϊόντα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνή χώρο. Αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών μονάδων. Επίσης, παρουσιάζεται και η μέθοδος αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές. Τέλος, αναφερόμαστε στα αποτελέσματα που προκύπτουν στην διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων η δημιουργία ενός νέου προϊόντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Μάρκετινγκ
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.