Εφαρμογή συστήματος HACCP σε έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
Εφαρμογή συστήματος HACCP σε έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες

Κιούκιος, Νικόλαος

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει όλες τις ενέργειες και τα βήματα που ακολουθούνται για την εφαρμογή ενός σχεδίου HACCP στον τομέα των έτοιμων προς κατανάλωση σαλατών και ειδικότερα των Ελληνικών παραδοσιακών σαλατών, την αγγουροντομάτα, την πολίτικη, την πατατοσαλάτα και την μαρουλοσαλάτα. Περιγράφονται όλοι οι βασικοί κανόνες υγιεινής, οι κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν και η πρόληψη τους, τα διαγράμματα ροής της παραγωγικής διαδικασίας και η παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων της. Τέλος, περιγράφονται όλες οι απαραίτητες πιθανές διορθωτικές ενέργειες και ο τρόπος επαλήθευσης του σχεδίου HACCP.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Διατροφή - Ποιότητα
Λαχανικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.