Ανάπτυξη συστήματος εξυπηρέτησης αιτημάτων και προβλημάτων για εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος εξυπηρέτησης αιτημάτων και προβλημάτων για εταιρεία υπηρεσιών πληροφορικής

Ζώης, Κωνσταντίνος

Τα Ticket Systems-Ηelp desks είναι ευρέως χρησιμοποιημένα και αξιόπιστα συστήματα και βρίσκουν εφαρμογή σε τμήματα υπηρεσιών IT. Διευκολύνουν την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων των πελατών. Χρησιμοποιείται από τις εταιρίες για την παροχή υποστήριξης, διαχείρισης και ταξινόμησης αιτημάτων από τους πελάτες της και το εσωτερικό προσωπικό, αρχειοθέτησης στοιχείων πελατών(χρηστών) όπως Ον/νυμο, τηλέφωνο, username, password και e-mail και την καταγραφή αιτημάτων υποστήριξης. Παρέχουν web-forms, εύκολες στη χρήση για την συμπλήρωση του αιτήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.