Μέθοδοι βελτιστοποίησης μη γραμμικών προβλημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μέθοδοι βελτιστοποίησης μη γραμμικών προβλημάτων

Γκούβρος, Αχιλλέας
Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Βασιλειάδη Γεώργιου. Η παρούσα εργασία έχει ως τίτλο « Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Μη Γραμμικών Προβλημάτων ». To θεωρητικό μέρος της εργασίας αποτελείται από τρία Κεφάλαια, το Κεφάλαιο 1 που αποτελεί την Εισαγωγή, στην οποία δίνονται βασικές έννοιες που θα μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος, το Κεφάλαιο 2 που ασχολείται με την επίλυση των μη γραμμικών εξισώσεων και το Κεφάλαιο 3, στο οποίο θα γίνει μια πρώτη σύγκριση, με βάση την θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Όσον αφορά το Κεφάλαιο 2 θα παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι βελτιστοποίησης μη γραμμικών προβλημάτων και συγκεκριμένα η γενική επαναληπτική μέθοδος, η μέθοδος της διχοτόμησης, η μέθοδος Newton - Raphson, η μέθοδος της τέμνουσας, η μέθοδος Regula Falsi και τέλος η μέθοδος της Χρυσής Τομής. Στο Κεφάλαιο 3 δίνονται τα κυριότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Τα Κεφάλαια 4 και 5 αποτελούν το πρακτικό μέρος αυτής της εργασίας. Στο Κεφάλαιο 4, οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως, προγραμματίστηκαν σε περιβάλλον Matlab (έκδοση R2011b), μέσα από δύο παραδείγματα. Τέλος στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση των αλγορίθμων σε περιβάλλον Matlab.

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός
Μαθηματικά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.