Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων κατάλληλα για διάθεση μέσω κινητών συσκευών με τη χρήση της εφαρμογής CourseLab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων κατάλληλα για διάθεση μέσω κινητών συσκευών με τη χρήση της εφαρμογής CourseLab

Ιωάννου, Μαρία

Όλα αυτά τα χρόνια παρατηρούμε μια ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ταχύτητας μετάδοσης της πληροφορίας και αυτό έχει φέρει σημαντικές εξελίξεις σε διάφορους τομείς, ένας από αυτούς είναι και της εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να τοποθετηθούμε στο σύγχρονο μοντέλο μάθησης μέσω κινητών συσκευών και τις δυνατότητες που προσφέρει στην μάθηση αλλά και στην ίδια την δημιουργία των μαθημάτων. Η εισαγωγή των υπολογιστών στα σχολεία σήμανε παράλληλα την εισαγωγή ενός νέου μαθήματος, της Πληροφορικής και έπειτα την πλήρη ενσωμάτωσή του σε πιο πρακτικό μέρος όπως αυτό της ίδιας της μάθησης μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων μηχανών. Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην εκπαίδευση έγινε με γοργούς ρυθμούς με μια εκπαιδευτική πρακτική που βασίζεται σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: την τεχνοκεντρική προσέγγιση δηλαδή η Πληροφορική σαν αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, την ολοκληρωμένη προσέγγιση δηλαδή η Πληροφορική ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης σε όλα τα μαθήματα και σαν μέσο για μια διαθεματική προσέγγιση και την πραγματολογική προσέγγιση δηλαδή η Πληροφορική ως συνδυασμός των δύο παραπάνω τρόπων. Αυτό βέβαια έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη γνώση για την χρήση και διαχείριση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψουμε όσο τον δυνατόν καλύτερα τη χρησιμότητα της εφαρμογής CourseLab ως εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης μέσω κινητών συσκευών και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.