Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία στην περίπτωση των εταιρειών πληροφορικής που λειτουργούν ως franchise

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία στην περίπτωση των εταιρειών πληροφορικής που λειτουργούν ως franchise

Στάμου, Αναστασία

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια αναφορά στον ορισμό «δημόσιες σχέσεις» και στον ορισμό «επικοινωνία». Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων καθώς επίσης και τα είδη της επικοινωνίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται τα μέσα που χρησιμοποιεί ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων τα οποία σχετίζονται και με τα μέσα επικοινωνίας. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά το κυριότερο μέρος του τμήματος των Δημοσίων Σχέσεων το οποίο είναι η διαδικασία της επικοινωνίας προχωρώντας στην ανάλυση των φάσεων αυτής της διαδικασίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει και αναλύει ορισμένα από τα σύγχρονα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επικοινωνήσουν με το καταναλωτικό κοινό τα οποία δεν είναι άλλα από τα γνωστά «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης». Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρεις μελέτες περίπτωσης των εταιρειών Public, Multirama και Apple οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Επιχειρήσεις - Πληροφορική
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.