Αριθμητική επίληση διαφορικών εξισώσεων με μεθόδους απλού βήματος (μέθοδοι Runge-Kutta). Εφαρμογή στο πρόβλημα KEPLER

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αριθμητική επίληση διαφορικών εξισώσεων με μεθόδους απλού βήματος (μέθοδοι Runge-Kutta). Εφαρμογή στο πρόβλημα KEPLER

Μαμακούκας, Θανάσης
Τσουγκούλογλου, Κώστας

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μας στο τμήμα ΜΗΧΑΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της εργασίας είναι Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μεθόδους απλού βήματος(μέθοδοι Runge-Kutta), εφαρμογή στο πρόβλημα Kepler, oπου αναλύονται οι μέθοδοι αυτοί και δίνονται κάποια παραδείγματα. Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο της εργασία μας, θα κάνουμε μια ιστορική ανάδρομη στου δυο μαθηματικούς Runge-Kutta,καθώς θα μιλήσουμε και για το έργο τους. Επίσης θα αναφέρουμε κάποιες βασικές εισαγωγικές πληροφορίες για τις διαφορικές εξισώσεις αλλά και για τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης των εξισώσεων αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δώσουμε έμφαση στις αριθμητικές μεθόδους Runge-Kutta και στις συνθήκες των μεθόδων. Δίνονται επίσης κάποια παραδείγματα μεθόδων Runge-Kutta. Στο τρίτο κεφάλαιο θα δώσουμε έμφαση Κατασκευή μεθόδων Runge-Kutta με ελάχιστη υστέρηση φάσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα κάνουμε μια αναφορά στο πρόβλημα του Kepler. Ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο θα δίνονται τα αριθμητικά αποτελέσματα των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν πάνω στο πρόβλημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διαφορικές εξισώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.