Το web marketing και social media marketing στις επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το web marketing και social media marketing στις επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων

Νικόπουλος, Αλέξανδρος Ι.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία μελέτη του πεδίου των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τον κλάδο εμπορίας τροφίμων με απώτερο στόχο στην αποτύπωση των τάσεων τον τελευταίο χρόνο στον Ελλαδικό χώρο. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι δημοσιεύσεις στα δημοφιλέστερα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube) και οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις εταιρείες για το χρονικό διάστημα ενός χρόνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τα τελευταία τρία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό δίκτυο του Facebook. Η δημιουργία από κοινού του περιεχομένου που επιβάλλει η νέα εποχή και η τεχνολογία επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό αν και πολλές εταιρείες εμφανίζονται δύσπιστες να εμπιστευτούν την εταιρική εικόνα στις δημοσιεύσεις οπαδών. Η έρευνα δείχνει την προσπάθεια που καταβάλουν οι εταιρείες ώστε να κατανοήσουν την κοινωνική συνοχή των συμμετεχόντων στα κοινωνικά μέσα και τις τεχνικές ή τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν τις θετικές εκροές από την χρησιμοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Δίκτυα υπολογιστών
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.