Στρατηγικές μουσειακού μάρκετινγκ με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές μουσειακού μάρκετινγκ με έμφαση στα κοινωνικά δίκτυα

Παναγιωτίδου, Σοφία

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι, να επανεξετάσει τον κύριο σκοπό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα μουσείο, να εξεταστεί το πόσο αποτελεσματική είναι αξιοποίηση τους ως εργαλείο μάρκετινγκ των μουσείων και τέλος να κατανοηθεί καλύτερα το μάρκετινγκ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του μουσείου της Ακρόπολης και να διερευνηθεί η χρήση και η αποτελεσματικότητα που προσφέρει το Facebook στην περίπτωση αυτού. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έχει πραγματοποιηθεί μια έρευνα με δεδομένα από τη σελίδα του μουσείου της Ακρόπολης στο facebook. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις μεταβλητές για να μετρήσουμε τη συμμετοχή στο facebook, την ποιότητα, την ποσότητα και την ανταπόκριση. Κατηγοριοποιήθηκαν οι δημοσιεύσεις ανάλογα με το περιεχόμενο τους (φωτογραφίες, βίντεο, συνδέσμους και τα κείμενα). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το μουσείο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση του με το κοινό στη σελίδα του προκειμένου να παρακινήσει και να εμπλέξει αυτούς που ακολουθούν τη σελίδα του, ώστε να υπάρξει ουσιαστική συμμετοχή και διάλογος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Κοινωνικά δίκτυα
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.