Η έρευνα αγοράς στο ελληνικό διαδίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η έρευνα αγοράς στο ελληνικό διαδίκτυο

Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί πεδίο του μάρκετινγκ που συνίσταται στη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες και προτιμήσεις των καταναλωτών για ορισμένα προϊόντα η υπηρεσίες , τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τα ανταγωνιστικά προϊόντα και την αγοραστική τους πορεία. Η αξιοποίηση των συλλεγόμενων στοιχείων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Το Διαδίκτυο (ΊΝΤΕΡΝΕΤ) είναι ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται από εκατομμύρια κόμβους στους οποίους βρίσκονται πληροφορίες, δίνοντας την δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνούν μεταξύ τους και να μοιράζονται πληροφορίες. Ο χώρος του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί ένα δυναμικό τομέα της οικονομίας που δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλες επενδύσεις , αλλά οραματισμό, γνώση και πολύ δουλειά. Ο έντονος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στον καινούργιο χώρο του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου αναδεικνύει την αναγκαιότητα της Έρευνας Αγοράς. Κάθε επιχείρηση του Διαδικτύου μπορεί με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία επαγγελματιών (εταιριών ) Έρευνας Αγοράς να σχεδιάσει και να διενεργήσει Έρευνα μέσω Διαδικτύου. Η Έρευνα Αγοράς στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει Έρευνες Τμηματοποίησης της Αγοράς(Market Segmentation)n online έρευνες αγοράς, Παρακολούθηση των Κινήσεων των Πελατών στο Διαδίκτυο , Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining) kai μέσω ευφυών πρακτόρων. Οι έρευνες του e-business forum και της e-metrics στο Ελληνικό Διαδίκτυο , καταγράφουν μια αυξανόμενη χρήση του Διαδικτύου και για διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Έρευνα αγοράς

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.