Αναπτυξιακές στρατηγικές καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αναπτυξιακές στρατηγικές καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ζευγίτης, Γεράσιμος Α.

Αναλύεται η έννοια της επιχειρησιακής στρατηγικής, τα είδη της επιχειρησιακής στρατηγικής, οι τρόποι στρατηγικής ανάπτυξης και γίνεται αναφορά στις στρατηγικές συμμαχίες. Αναφέρονται οι βασικές αρχές της θεωρίας της πολυπλοκότητας και πως συνδέεται με την στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την ανάλυση των Boulton & Allen (2007) και αναλύεται η στρατηγική διοίκησή τους. Παρουσιάζεται η σημασία του στρατηγικού management - μάρκετινγκ, γίνεται ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (S.W.O.T) και αναλύεται η έννοια, η διαδικασία και τα μοντέλα καινοτομίας. Τέλος, αναλύονται οι στρατηγικές καινοτομίας, η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και γίνεται αναφορά στην διαμόρφωση ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιβάλλον κρίσης και αβεβαιότητας

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.