Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς καταναλωτών επωνύμων προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς καταναλωτών επωνύμων προϊόντων

Κωστούλας, Κωνσταντίνος Γ.

Ερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων «επωνυμίας», «ονόματος του καταστήματος» και «έκπτωσης», καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών επώνυμων προϊόντων. Γίνεται αναφορά στη θεωρία των παραπάνω όρων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη στάση των Ελλήνων καταναλωτών. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του ερωτηματολογίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα καταναλωτών. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι, η επωνυμία του προϊόντος συνδέεται με τη χρηματική έκπτωση, το όνομα του καταστήματος και ότι, αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη πρόθεση αγοράς των καταναλωτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Εμπορικά σήματα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.