Τουριστικό μάρκετινγκ. Η περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων στην Κέρκυρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τουριστικό μάρκετινγκ. Η περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων στην Κέρκυρα

Νουσινάνου, Ιωάννα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να κάνει τόσο μια θεωρητική προσέγγιση στο τουριστικό μάρκετινγκ και στις τουριστικές επιχειρήσεις όσο και μια ερευνητική προσέγγιση στα τουριστικά γραφεία του νησιού της Κέρκυρας. Ο τουρισμός αποτελεί ένα δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις πρακτικές μάρκετινγκ τις οποίες προσπαθούν να εφαρμόσουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού. Η τουριστική αγορά είναι πολυκλαδική και επηρεάζεται από ένα κράμα παραγόντων. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το τουριστικό μάρκετινγκ, για να δέσει τα διάφορα στοιχεία που θα προβούν σε θετικά για τις επιχειρήσεις αποτελέσματα. Όλα τα παραπάνω αποτελούν το ερέθισμα για την επιλογή και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας με θέμα το τουριστικό μάρκετινγκ όπου χωρίζεται σε έξι κεφάλαια.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.