Προβολή εταιρικής εικόνας: περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Προβολή εταιρικής εικόνας: περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας

Ξηρομάμου, Στυλιανή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, με τίτλο «Προβολή εταιρικής εικόνας: Περίπτωση ξενοδοχειακής μονάδας», εστιάζει στην έννοια της εταιρικής ταυτότητας, το ρόλο που διαδραματίζει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και πώς αλληλεπιδρά στην προβολή και το σχηματισμό της εικόνας των επιχειρήσεων/οργανισμών. Συγκεκριμένα, στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η εταιρική ταυτότητα της ξενοδοχειακής μονάδας K Boutique Hotel στην Ιξιά της Ρόδου και οι δράσεις για τη διαχείριση και την προβολή της εταιρικής της εικόνας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με χρήση συνέντευξης βάθους, από την διευθύντρια της ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία καταγράφηκε και προσαρμόστηκε στα πλαίσια του κειμένου της εργασίας. Στα πλαίσια της καταναλωτικής αφθονίας και του καταιγισμού πληροφοριών που χαρακτηρίζει τις σημερινές κοινωνίες, όπως γίνεται αντιληπτό από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, οι επιχειρήσεις ωθούνται στο να αναζητήσουν λύσεις, που θα τις διαφοροποιούν στον κλάδο τους, χτίζοντας παράλληλα ένα όνομα και μία εικόνα που θα τις καθιστά ξεχωριστές και άξιες προτίμησης, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Δημόσιες σχέσεις
Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.