Σύγκριση και ανάλυση της μετατροπής των καταστημάτων τροφίμων με τη χρήση της τεχνολογίας σε ηλεκτρονικά καταστήματα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγκριση και ανάλυση της μετατροπής των καταστημάτων τροφίμων με τη χρήση της τεχνολογίας σε ηλεκτρονικά καταστήματα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών

Θεοδοσιάδου, Πολυξένη

Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούμε στα συμβατικά και στα ηλεκτρονικά καταστήματα τροφίμων. Μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε τον βασικό τρόπο λειτουργίας τους, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και να κρίνουμε εάν τελικά είναι δόκιμο ένα κατάστημα τροφίμων να έχει ηλεκτρονική υπόσταση ή όχι. Για τον λόγο αυτό θα αναφερθούμε αρχικά στα συμβατικά καταστήματα και το πώς αυτά λειτουργούν μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Στην συνέχεια θα εξετάσουμε τα ηλεκτρονικά καταστήματα, το πώς αυτά μπορούν να δημιουργηθούν και ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν για να λειτουργούν και σωστά και αποδοτικά τόσο για τον επιχειρηματία όσο και για τον καταναλωτή. Έπειτα θα εξετάσουμε το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τροφίμων και το πώς αυτό διαφοροποιείται από το συμβατικό. Τέλος θα ακολουθήσει η μελέτη επτά περιπτώσεων ηλεκτρονικών καταστημάτων που σχετίζονται με τον κλάδο των τροφίμων, συσκευασμένων ή νωπών και με την παροχή υπηρεσιών για αυτά. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό που έχει κάνει αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα ή πλατφόρμες επιτυχημένα. Να δούμε ποια είναι τα κοινά σημεία και στρατηγικές που χρησιμοποιούν, καθώς και που διαφοροποιούνται το ένα από το άλλο. Το σημείο στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε με την συγκεκριμένη εργασία είναι το εάν πρέπει ένας επιχειρηματίας του κλάδου των τροφίμων στην Ελλάδα να ασχοληθεί με το διαδίκτυο, είτε ανοίγοντας ένα καθαρά ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε δίνοντας στο φυσικό του κατάστημα και μία νέα ηλεκτρονική υπόσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τρόφιμα
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.