Αναπαραγωγική ικανότητα κάπρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αναπαραγωγική ικανότητα κάπρου

Ιορδανίδου, Γεωργία
Κριμπίθη, Κωνσταντίνα

Ο κάπρος επηρεάζει σημαντικά την παραγωγικότητα της χοιροτροφικής μονάδας και συμβάλλει καθοριστικά στο ύψος των κερδών ή της ζημίας της, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των απογόνων που δίνει. Η επιλογή του κάπρου βασίζεται στην εμφάνιση των φαινοτυπικών χαρακτηριστικών του και τις ενδείξεις για ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο, γονοτυπικά προδιάθεση για σαρκογονία, μικρότερη κατανάλωση τροφής και καλύτερο συντελεστή εκμετάλλευσής της. Ένας κάπρος μπορεί να διατηρηθεί στη μονάδα ως και τρία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δώσει πάνω από δυο χιλιάδες απογόνους. Αυτά είναι αρκετά για να δείξουν πόση προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο εκτροφής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζωική αναπαραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.