Σύστημα ποιότητας στην συσκευασία και την τυποποίηση των οπωροκηπευτικών=Quality system in the packaging and standardization of fruit and vegetables

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύστημα ποιότητας στην συσκευασία και την τυποποίηση των οπωροκηπευτικών=Quality system in the packaging and standardization of fruit and vegetables

Τριμπίνιο, Κατερίνα

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά ενός πολύ σημαντικού κλάδου κάθε οικονομίας, που δεν είναι άλλος από αυτόν της τυποποίησης και συσκευασίας των οπωροκηπευτικών, και πιο συγκεκριμένα τους ποιοτικούς ελέγχους που πρέπει να υπόκεινται τα οπωροκηπευτικά, ώστε να ικανοποιούν τις προδιαγραφές που θέτουν η νομοθεσία και οι πελάτες. Αναλυτικότερα, αναφερόνται τα σημαντικότερα συστήματα διαχείρισης ποιότητας των τροφίμων και ειδικότερα το HACCP, καθώς και τα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την εφαρμογή τους, αλλά και το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της. Η εφαρμογή όμως ενός τέτοιου συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παράγονται, μεταφέρονται και αποθηκεύονται τα οπωροκηπευτικά, καθώς και των χαρακτηριστικών τους, αφού ελλοχεύουν φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και τελικά την ποιότητα των προϊόντων. Τέλος, παρουσιάζονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται κατά την παραλαβή των οπωροκηπευτικών, τον έλεγχο τους σε πρώτο στάδιο και τον διαχωρισμό τους σε κατηγορίες, αλλά και κατά την τυποποίηση, συσκευασία και αποθήκευση τους, μέχρι να μεταφερθούν στον τελικό τους προορισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Οπωροκηπευτικά - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.