Αγορά των σιτηρών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αγορά των σιτηρών στην Ελλάδα

Καλδάνη, Ανδριάννα

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση των σιτηρών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Στόχος είναι να γίνει μια πρώτη επαφή του αναγνώστη με τα χαρακτηριστικά του σκληρού και μαλακού σίτου, του κριθαριού, της βρώμης, του τριτικάλε και του αραβόσιτου. Γίνεται παρουσίαση των γνωστότερων ποικιλιών, οι οποίες ταξινομούνται με βάση του αν καλλιεργούνται σε ψυχρές ή θερμές περιοχές, αλλά και με βάση τον κλάδο που θα χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της αγοράς των σιτηρών και της χρήσης τους ουσιαστικά ως χρηματιστηριακό προϊόν. Τέλος παρουσιάζεται η κοινοτική και ελληνική πολιτική περί καλλιέργειας και εμπορίας των σιτηρών. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία που έχουν τα εν λόγω προϊόντα στην κοινοτική οικονομία γενικότερα και ειδικότερα στην περίπτωση της Ελλάδας. Παρουσιάζεται η στρατηγική που ακολουθείται, το εμπόριο, οι χρήσεις και οι τιμές πώλησης συγκεκριμένων σιτηρών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ η έρευνα ολοκληρώνεται με την παράθεση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών του τομέα των σιτηρών στην χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Σιτάρι - Ποικιλίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.