Η καλλιέργεια της κερασιάς

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Η καλλιέργεια της κερασιάς

Γούλα, Ευολία

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της καλλιέργειας της κερασιάς στην Ελλάδα. Γίνεται αναφορά σε ιστορικά χαρακτηριστικά, στα βοτανικά χαρακτηριστικά της, στις ποικιλίες, καθώς επίσης και στους τρόπους καλλιέργειας. Παρουσιάζονται οι καλλιεργητικές φροντίδες με ιδιαίτερη σημασία στους εχθρούς και τις ασθένειες της κερασιάς όπως επίσης και οι μέθοδοι καταπολέμησης αυτών που μπορεί να ακολουθηθούν που αφορούν την καλλιέργεια. Η καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, εμφανίζει τάσεις ελαφράς ανόδου. Αναλύονται οι τρόποι διαλογής, η διαδικασία της τυποποίησης κ η συντήρηση της κερασιάς σε συνθήκες ψύξης , καθώς επίσης και οι ευεργετικές της ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Κερασιά - Ελλάδα
Γεωργικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.