Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς=Organic farming of olive

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η βιολογική καλλιέργεια της ελιάς=Organic farming of olive

Ιμπραήμ, Φυλίς

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσία των βιολογικών χαρακτηριστικών της ελιάς και των καλλιεργητικών της αναγκών καθώς και των ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Δίνεται ορισμός της βιολογικής καλλιέργειας, θα παρατεθούν οι απαιτήσεις, οι στόχοι και οι αρχές της βιολογικής καλλιέργειας, ενώ θα παρουσιαστούν το νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, καθώς και οι εγκεκριμένοι φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Τέλος γίνεται μια εκτενής παρουσίαση της βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς, η οποία θα περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία εκτάσεων και παραγωγής, τον τρόπο που εγκαθίσταται ένας βιολογικός ελαιώνας, οι εδαφικές, αρδευτικές και καλλιεργητικές απαιτήσεις του εν λόγω δέντρου. Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ασθενειών, των εχθρών της ελιάς, καθώς και του τρόπου αντιμετώπισης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελαιουργία και ελαιουργεία
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.