Επιδράσεις των μυκοτοξινών στο περιβάλλον της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών:(Ανασκόπηση βιβλιογραφίας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επιδράσεις των μυκοτοξινών στο περιβάλλον της μεγάλης κοιλίας των μηρυκαστικών:(Ανασκόπηση βιβλιογραφίας)

Λιανά, Ανδριάνα

Το πεπτικό σύστημα των ενήλικων μηρυκαστικών διαφέρει ανατομικά σε σύγκριση με εκείνο των μονογαστρικών, διότι διαθέτει ένα σύνθετο στόμαχο, ο οποίος αποτελείται από τέσσερα επί μέρους διαμερίσματα, τη Μεγάλη Κοιλία (ΜΚ), τον κεκρύφαλο, τον εχίνο και το ήνυστρο. Η ΜΚ αποτελεί το ευρύτερο και το σημαντικότερο τμήμα του στομάχου των μηρυκαστικών. Φιλοξενεί ένα τεράστιο αριθμό συμβιούντων μικροοργανισμών, η παρουσία των οποίων συνδέεται με την ομαλή θρέψη του μηρυκαστικού αλλά και με τη διάσπαση και την εξουδετέρωση τοξικών παραγόντων, όπως είναι οι μυκοτοξίνες σε μεταβολίτες μειωμένης τοξικότητας για τον οργανισμό. Οι Μυκοτοξίνες παράγονται κυρίως από μύκητες του γένους Aspergillus, Fusarium και Penicillium. Μεταξύ των μυκοτοξινών ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή των αγροτικών ζώων έχουν οι αφλατοξίνες, η ωχρατοξίνη, οι τριχοθεσίνες (DAS, DON, T2) και η ζεαραλενόνη. Τα ενήλικα μηρυκαστικά έχουν την ικανότητα με τη βοήθεια των συμβιούντων μικροοργανισμών να διασπούν και να εξουδετερώνουν τις μυκοτοξίνες, μετατρέποντας τες σε λιγότερους τοξικούς μεταβολίτες, όπως είναι η αφλατοξικόλη, οι αφλατοξίνες Μ1 και Μ2, οι ωχρατοξίνες α & c, η DOM 1, η ΗΤ2 τοξίνη, οι α & β ζεαραλενόλες κ.α. Οι επιπτώσεις των μυκοτοξινών στον οργανισμό των αγροτικών ζώων συνδέονται με την περιορισμένη κατανάλωση τροφής, την περιορισμένη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής, την λειτουργική τροποποίηση σημαντικών οργάνων και συστημάτων του σώματος, όπως είναι το ήπαρ και το αναπαραγωγικό σύστημα αντίστοιχα και τον εν γένει περιορισμό της παραγωγικότητας των αγροτικών ζώων και την κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηρυκαστικά ζώα
Ζώα - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.