Αμπελοκαλλιέργεια στη Χαλκιδική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αμπελοκαλλιέργεια στη Χαλκιδική

Κολιούδης, Στυλιανός

Η παρούσα εργασία αρχικά συνδέει τα πρώτα ιστορικά στοιχεία της αμπελοκαλλιέργειας με τα σημερινά δεδομένα. Αναλυτικότερα, ξεκινάει με την ιστορική αναδρομή της καλλιέργειας της αμπέλου, παρουσιάζοντας στοιχεία για την εξέλιξη του κλάδου αυτού από την προ χριστιανική περίοδο μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αριθμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων αμπέλου τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην ποσότητα του παραγόμενου οίνου την τελευταία τριετία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή μελέτη, τη Χαλκιδική και περιγράφεται συνοπτικά η καλλιέργεια όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η αναφορά αυτή αποσκοπεί σε μια πρώτη επαφή των αναγνωστών με την ιστορική εξέλιξη αλλά και με τον τρόπο της καλλιέργειας. Περιγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών παραγόμενων μακεδονικών οινοποιήσιμων ποικιλιών καθώς και οι συνιστώμενες, επιτρεπόμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου. Τέλος παρουσιάζονται μερικά από τα πιο γνωστά οινοποιεία της Χαλκιδικής με εκτενή αναφορά στην παραγωγική διαδικασία που ακολουθούν στις πωλήσεις τους, στις εξαγωγές και στην εν γένει παρουσία τους στην οικονομία. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα αλλά και τις προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.