Χρήση των μικροεπεξεργαστών / μικροελεγκτών στη ρομποτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χρήση των μικροεπεξεργαστών / μικροελεγκτών στη ρομποτική

Βαλασίδης, Βασίλειος

Στην αρχή γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στη σύγχρονη ρομποτική τεχνολογία, τις τεχνολογίες που ενσωματώνει καθώς και τους τομείς που βρίσκει εφαρμογή στην εποχή μας. Επίσης γίνεται αναφορά στο πώς η υπάρχουσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρομποτικές εφαρμογές, δίνοντας μεγάλες δυνατότητες αυτονομίας στα ρομπότ. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των αρχιτεκτονικών (από την άποψη της διάταξης των ηλεκτρονικών μερών – επεξεργαστών και ελεγκτών), ώστε να επιτυγχάνονται οι υψηλές επιδόσεις που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των ερεθισμάτων (εικόνων, ήχων, κ.λπ.) που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο. Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναπτύσσονται θέματα στις τεχνολογίες μικροελεγκτών και επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στα σημερινά ρομπότ. Παράλληλα γίνονται αναφορές σε τεχνολογίες που αναπτύσσονται από τις ηγέτιδες εταιρείες ανάπτυξης μικροεπεξεργαστών και τη χρήση τους στα μελλοντικά ρομπότ. Η αναφορά σε πραγματικές εφαρμογές σύγχρονων ρομπότ σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης αλλά και της καθημερινή ζωής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί σε μελλοντική έκδοση

Thesis
NonPeerReviewed

Μικροελεγκτές
Πληροφορική - Τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.