Μουσειακό μάρκετινγκ. Η περίπτωση του μουσείου Ακρόπολης και η προσέλκυση μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Μουσειακό μάρκετινγκ. Η περίπτωση του μουσείου Ακρόπολης και η προσέλκυση μαθητών

Μπίμπα, Μαριάνθη

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει την σημασία του εκπαιδευτικού αλλά και του επικοινωνιακού ρόλου των σύγχρονων μουσείων στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής μάρκετινγκ με ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης. Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τα χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα του σύγχρονου μουσείου. Συγκριμένα παρουσιάζει τον χαρακτήρα και την αποστολή του και εξετάζει την διαχρονική του εξέλιξη. Με μεγαλύτερη ωστόσο λεπτομέρεια εξετάζονται η επικοινωνιακή διάσταση του μουσείου καθώς και ο εκπαιδευτικός του ρόλος. Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν το μουσειακό μάρκετινγκ. Μετά μια εισαγωγική παρουσίαση της έννοιας του μάρκετινγκ και των λειτουργιών στη συνέχεια γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στο μουσειακό μάρκετινγκ και την εξέλιξη του, στο μείγμα μάρκετινγκ των μουσείων αλλά και στην προσέλκυση του κοινού. Το τρίτο κεφάλαιο αποσαφηνίζει ακολουθούμενη μεθοδολογία της έρευνας με τον συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της μελέτης περίπτωσης του Μουσείου Ακρόπολης. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήματα της μελέτης περίπτωσης που αφορούν το μίγμα μάρκετινγκ του μουσείου, την επικοινωνιακή του δράση και τον εκπαιδευτικό του ρόλο και τα προγράμματα που υλοποιεί στον τομέα αυτό. Επίσης παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία που αφορούν την επισκεψιμότητα στο Μουσείο ακρόπολης αλλά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών-συνοδών στο μουσείο. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά σημεία της εργασίας, εξάγονται τα κύρια συμπεράσματα και διατυπώνονται ορισμένοι προβληματισμοί και προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-04


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.