Η δικαιοχρησία στην Ελλάδα: μια μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η δικαιοχρησία στην Ελλάδα: μια μελέτη περίπτωσης

Παπαοικονόμου, Γεώργιος Σ.

Αρχικά, δίνεται ο ορισμός, η έννοια, η ιστορική εξέλιξη, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της δικαιοχρησίας (franchising) και παρουσιάζονται οι μορφές δικαιοχρησίας και το νομοθετικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μελετάται η περίπτωση της εταιρείας ΜΙΚΕΛ ΚΑΦΕ Α.Ε. και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.