Διαδικασία διαχείρισης προσωπικού με ειδικές ανάγκες στις σύγχρονες επιχειρήσεις: case study

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διαδικασία διαχείρισης προσωπικού με ειδικές ανάγκες στις σύγχρονες επιχειρήσεις: case study

Γυλού, Ηλιάννα

Δύο τρέχουσες εξελίξεις για τη δημόσια υγεία απειλούν το πιο πολύτιμο πόρο των οργανισμών: τους υπαλλήλους τους. Αυτές οι εξελίξεις είναι η αύξηση των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία και η αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρία στο εργατικό δυναμικό. Οι περισσότερες απουσίες και το κόστος, καθώς και η μείωση της παραγωγικότητας και των επιδόσεων των επιχειρήσεων αφενός και η επιτακτική ανάγκη να έχουν εργαζόμενους με αναπηρία, από την άλλη, θέτουν προκλήσεις στους οργανισμούς. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να παρουσιάσει τις διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ατόμων με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη μελέτη συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης εταιριών που εφαρμόζουν πρακτικές διοίκησης των εργαζομένων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.