Μουσεία και νέες τεχνολογίες. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Μουσείου της Ακρόπολης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μουσεία και νέες τεχνολογίες. Δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του Μουσείου της Ακρόπολης

Σιγάλα-Μαστρογιάννη, Αμαλία

Το θέμα της εργασίας πραγματεύεται την δημιουργία της πολυμεσικής εφαρμογής για την παρουσίαση του νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Η πολυμεσική εφαρμογή χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Ονομαστικά το «Κτίριο», τα «Βασικά Εκθέματα», ο «Παρθενώνας», και το «Βίντεο» με φωτογραφικό υλικό από το Μουσείο. Στη πρώτη θεματική ενότητα «Κτίριο», παρουσιάζεται ιστορική αναδρομή για τα γεγονότα που εξελίχθηκαν μέχρι τη δημιουργία του νέου μουσείου. Στη δεύτερη ενότητα, «Βασικά Εκθέματα», γίνεται εκτενής αναφορά στα πιο σημαντικά εκθέματα που περιλαμβάνει ο χώρος του μουσείου. Ξεχωριστή αναφορά, γίνεται στο ναό του Ερεχθείου, στο ναό του Παρθενώνα και στα γλυπτά από τον ναό της Αθηνάς Νίκης. Στο τέλος της εφαρμογής, παρουσιάζεται ένα ολιγόλεπτο βίντεο από τους χώρους του μουσείου. Στο γραπτό σκέλος της εργασίας, δίνεται ο σύγχρονος ορισμός του μουσείου. Επιπροσθέτως, γίνεται μια ανάλυση των όρων «Ψηφιακό μουσείο», «Κυβερνομουσείο» και με μεγαλύτερη έμφαση στον όρο του «Εικονικού μουσείου». Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζεται πιο αναλυτικά ότι περιλαμβάνει η πολυμεσική εφαρμογή. Τέλος, γίνεται αναφορά στα στάδια παραγωγής της πολυμεσικής εφαρμογής με βάση όλες τις απαραίτητες προσαρμογές που έγιναν για την δημιουργία αυτής της εφαρμογής.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Πληροφορική - Τεχνολογία
Μάρκετινγκ
Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.