Έμπειρα συστήματα και εφαρμογές. Μελέτη 3 περιπτώσεων λογισμικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Έμπειρα συστήματα και εφαρμογές. Μελέτη 3 περιπτώσεων λογισμικού

Χαντζάρας,, Αλέξανδρος

Τα Έμπειρα Συστήματα κωδικοποιούν και χειρίζονται τη γνώση και τη συλλογιστική ενός ανθρώπου-ειδικού σε έναν εξειδικευμένο τομέα, με σκοπό την επίλυση προβλημάτων ή την παροχή συμβουλών. Η μεθοδολογία , για την επίλυση προβλημάτων, δεν ακολουθεί την συμβατική μορφή ενός προγράμματος, με δεδομένα και αλγορίθμους, αλλά έχει μια αρχιτεκτονική που έχει σαν πυρήνες μία βάση γνώσης (knowledge base) και μία μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων (inference engine). Στην παρούσα εργασία αναλύονται αρχικά βασικές έννοιες των έμπειρων συστημάτων, περιγράφεται η γενική λειτουργία τους και παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάπτυξής τους. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται τρία έμπειρα συστήματα που έχουν υλοποιηθεί, ένα έμπειρο σύστημα νευρολογικής διάγνωσης, ένα έμπειρο σύστημα ευφυούς διανομής θερμικής ενέργειας στη βιομηχανία και σε άλλες μεγάλης κλίμακας εφαρμογές και ένα έμπειρο σύστημα επίλυσης προβλημάτων λειτουργικού συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνητή νοημοσύνη
Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-01


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.