Κοινωνικός τουρισμός τρίτης ηλικίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Κοινωνικός τουρισμός τρίτης ηλικίας

Muco, Kristina V.

Στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας και ο κοινωνικός τουρισμός, συνδυάζονται και αποτελούν ένα είδος τουρισμού αρκετά δημοφιλές. Οι τουρίστες τρίτης ηλικίας έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες ενώ ο κοινωνικός τουρισμός προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές των ατόμων τρίτης ηλικίας αλλά και όλων των ευπαθών ομάδων. Όπως φαίνεται και από το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας οι περισσότεροι κάνουν χρήση του κοινωνικού τουρισμού και φαίνονται αρκετά ικανοποιημένοι από αυτόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.