Το εισαγωγικό εμπόριο αυτοκινήτων στην Ελλάδα και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το εισαγωγικό εμπόριο αυτοκινήτων στην Ελλάδα και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς

Ζαρκουλούδης, Αντώνιος

Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στη γενικότερη πορεία του κλάδου του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η εργασία ασχολήθηκε με την παράθεση οικονομικών δεδομένων σχετικών με την πορεία των πωλήσεων, τις εισαγωγές και την εμπορική πολιτική των αντιπροσωπειών. Τα δεδομένα, τα οποία διαπραγματεύεται η μελέτη έχουν να κάνουν με την περίοδο 1999-2006, η οποία χαρακτηρίστηκε από μια σχετική ύφεση, η οποία επηρέασε τις πωλήσεις των καινούργιων αλλά και των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η πτωτική τάση δεν επηρέασε βέβαια όλες τις εταιρίες, απλά διαμόρφωσε τη φιλοσοφία των περισσοτέρων, οι οποίες έστρεψαν τη προσοχή τους προς τα μικρά κυβισμού μεταφορικά μέσα, τα οποία έχουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο πια για το κόστος ενός μέσου, σχετικά με την τιμή αγοράς, τον τρόπο πληρωμής και το κόστος συντήρησης παρά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών, η ελεύθερη κίνηση εμπορευμάτων, η παγκοσμιοποίηση κ.λ.π, ώθησε πολλές εταιρίες ν' αλλάξουν τη στρατηγική τους, εστιάζοντας σ' άλλους τρόπους προσέγγισης του κοινού αλλά και σε διαφορετικά πεδία εστίασης. Σημαντικές αναφορές τέλος γίνονται στα καύσιμα και στη ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και στο γενικότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα που συναντάμε στην Ελλάδα σήμερα. Η μελέτη ολοκληρώνεται με γενικότερες αναφορές και συμπεράσματα σχετικά με την εξεταζόμενη αγορά αλλά και το εξεταζόμενο προϊόν.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα - Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.