Στρατηγικός προγραμματισμός ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Στρατηγικός προγραμματισμός ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνή χώρο

Πριόνα, Μαρία

Κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η αναφορά όλων εκείνων των παραμέτρων που λαμβάνει υπόψη η επιχείρηση πριν, μετά και κατά την διάρκεια της δραστηριοποίησης της στην διεθνή χώρο. Η διεθνής επιχείρηση ως σύστημα μέσων και μεθόδων αντιμετωπίζει προβλήματα παραγωγής, χρηματοδοτήσεως, τεχνολογίας προσωπικού, προμηθειών και διάφορα άλλα τα οποία ανακύπτουν τόσο στο ενδοεπιχειρησιακό όσο και στο εξωεπιχειρησιακό περιβάλλον. Όλα αυτά όμως τα προβλήματα βρίσκουν λύση μέσω της εφαρμογής του στρατηγικού προγραμματισμού ο οποίος στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στην μεγιστοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης, στην ελαχιστοποίηση των αδυναμιών έναντι του ανταγωνισμού, στην πληρέστερη δυνατή εκμετάλλευση των ευκαιριών που διαφαίνονται στο οικονομικό περιβάλλον και τέλος στην παράκαμψη κατά το δυνατόν, όλων των κινδύνων οι οποίοι ανακύπτουν στον κύκλο των συναλλαγών. Το ζητούμενο επομένως θέμα είναι ο στρατηγικός προγραμματισμός των επιχειρήσεων, κυρίως ελληνικών, στον διεθνή χώρο. Ο στρατηγικός προγραμματισμός δεν είναι προγραμματισμένος να εκτελεί ένα μοναδικό, συγκεκριμένο σκοπό, αλλά λειτουργεί άλλοτε σαν ένα πρότυπο και άλλοτε σαν μια προοπτική. Όταν είναι πρότυπο έχει σταθερή συμπεριφορά μέσα στον χρόνο και όταν είναι καθορισμός της θέσης της επιχείρησης μέσα στον κλάδο συμβάλει στην βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης σύμφωνα με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικός προγραμματισμός
Προγραμματισμός δράσης
Επιχειρηματικός σχεδιασμός
Διεθνείς εμπορικές επιχειρήσεις
Επιχειρηματικός προγραμματισμός
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2001


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.