Η καλλιέργεια της μηλιάς και αξιολόγηση κριτηρίων συλλεκτικής ωριμότητας για βέλτιστη συντηρησημότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η καλλιέργεια της μηλιάς και αξιολόγηση κριτηρίων συλλεκτικής ωριμότητας για βέλτιστη συντηρησημότητα

Δόνγκα, Μαρία

Η πτυχιακή αυτή πραγματοποιήθηκε για να παρατηρηθούν οι σταδιακές αλλαγές των κριτηρίων ωριμότητας των μήλων και η αναγνώριση του κατάλληλου σταδίου συγκομιδής για βέλτιστη συντηρησημότητα. Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για την επίτευξη του πειράματος είναι οπτικός χαρακτηρισμός του χρώματος του φλοιού και των σπερμάτων, μέτρηση της συνεκτικότητας της σάρκας με πενετρόμετρο, τεστ ιωδίου για την κατανομή των σακχάρων, μέτρηση των Διαλυτών Στερεών Συστατικών και τέλος μέτρηση της οξύτητας. Για να έχουν όμως οι παραπάνω μέθοδοι σωστά αποτελέσματα θα έπρεπε οι καρποί να είναι υγιείς και να μην έχει επέλθει η σήψη. Οι ημερομηνίες έναρξης συγκομιδής των μήλων δεν είναι κάθε χρονιά οι ίδιες, καθώς επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, τις καλλιεργητικές φροντίδες όπως και από τις θερμοκρασίες που επικρατούν την συγκεκριμένη καλλιεργητική χρονιά. Για τον λόγο αυτό την περίοδο συγκομιδής πρέπει να γίνονται οι μετρήσεις που προαναφέρθηκαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηλιά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.