Στρατηγικές μάρκετινγκ εξαγωγικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικές μάρκετινγκ εξαγωγικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων

Ίσσαρη, Ανδρομάχη
Γρηγοριάδης, Μίκης

Οι ελληνικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και του αντίκτυπου της στην ελληνική αγορά, στρέφουν το βλέμμα τους στις εξαγωγές και σε αγορές πιο προσοδοφόρες για τα προϊόντα τους. Στην παρούσα εργασία αντικείμενο είναι η εταιρεία Φάρμα Κουκάκη ως εξαγωγική εταιρεία, και οι προωθητικές ενέργειες που χρησιμοποιεί. Αρχικά γίνεται αναφορά στις έννοιες του στρατηγικού σχεδιασμού και του στρατηγικού μάρκετινγκ, όπως επίσης και του διαδικτυακού μάρκετινγκ που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο των τελευταίων χρόνων. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στο branding και την τόνωση του μέσω του μάρκετινγκ. Τέλος παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Φάρμα Κουκάκη. Μέσω ερωτηματολογίου, γίνεται η παρουσίαση της εταιρείας και στην συνέχεια αναλύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη της την τελευταία κυρίως πενταετία της κρίσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Στρατηγικό μάρκετινγκ
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Γαλακτοκομικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.