Η στρατηγική μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η στρατηγική μάρκετινγκ των επιχειρήσεων

Κιριντζή, Έυα Θ.

Αρχικά, αναλύονται οι βασικές αρχές του μάρκετινγκ και εξετάζεται η έννοια της συμπεριφορά του καταναλωτή. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο στρατηγικό μάρκετινγκ, στο μίγμα μάρκετινγκ και αναλύεται η οργάνωση και ο έλεγχος των επιχειρήσεων. Επίσης, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της στρατηγικής στην επιχείρηση και συγκεκριμένα στο στρατηγικό σχεδιασμό της. Τέλος, αναλύεται η σύγχρονη προσέγγιση του στρατηγικού μάρκετινγκ μέσα στις επιχειρήσεις σύμφωνα με το σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.