Μάρκετινγκ στα ναυτιλιακά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μάρκετινγκ στα ναυτιλιακά

Μουσερή, Χριστίνα Κ.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια του μάρκετινγκ, παρουσιάζεται η ελληνική ναυτιλιακή πολιτική και η παρούσα κατάσταση της ελληνικής ναυτιλίας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο ναυτιλιακό μάρκετινγκ, εξετάζονται οι στρατηγικές προώθησης του vαυτιλιακoύ πρoϊόvτoς και τέλος, μελετάται η περίπτωση της Ναυτιλιακής εταιρίας Alpha Tankers S.A.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Μάρκετινγκ
Εμπορική ναυτιλία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.