Εμπορία αλιευμάτων στην Ελλάδα: ο ρόλος της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εμπορία αλιευμάτων στην Ελλάδα: ο ρόλος της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας

Λιόλιος, Ευστράτιος Χ.

Αρχικά, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για τον κλάδο της αλιείας στην Ελλάδα, η Κοινή Αλιευτική Πολιτική και οι γενικοί περιορισμοί αλιείας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης. Επίσης, περιγράφεται ο τόπος της Νέας Μηχανιώνας και τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη με την μέθοδο των ερωτηματολογίου για την κατάσταση της ιχθυόσκαλας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλιεία
Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.